• Logo
  • Logo

OBSZARY TEMATYCZNE

Proponowany zakres tematyczny konferencji koncentruje się wokół trzech głównych zagadnień. Każde z nich odnosi się do działań o charakterze promocyjnym, dokumentacyjnym oraz budowania systemów przekazu informacji w obszarze kultury i sztuki. Kontekstem dla rozważań jest przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość.

DZIEDZICTWO

tworzenie i uprzystępnianie zbiorów dziedzictwa narodowego;

strategie wystawiennicze, problematyka zbiorów sztuki dawnej w kontekście współczesnych środków ekspozycji;

archiwizacja i wirtualizacja elektroniczna;

WSPÓŁCZESNOŚĆ

promocja sztuki współczesnej, tworzenie zbiorów sztuki młodych twórców, tworzenie archiwów, banków informacji o sztuce najnowszej i twórcach;

system informacji o powstających dziełach i ich twórcach;

wystawiennicze przestrzenie promocji produkcji przemysłowej i drobnej wytwórczości dóbr konsumpcji;

estetyka komunikacji wizualnej jako forma promocji sztuki;

WIRTUALNOŚĆ

problematyka wirtualizacji działań sztuki w modelu artysta-media-odbiorcy;

wirtualizacja zasobów informacji o sztuce dawnej i współczesnej;

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest zebranie i wymiana doświadczeń środowiska życia kulturalnego, działającego w przestrzeniach muzealnych, zbiorów sztuki dawnej i współczesnej, promocji działań dystrybucji efektów produkcji przemysłowej, promocji informacji o społecznym oddziaływaniu kultury oraz twórców projektantów poruszających się w dziedzinach organizacji przestrzeni ekspozycyjnych dotyczących wielu zjawisk współczesnej kultury i życia gospodarczego. W sytuacji rozwoju sztuki projektowania w dziedzinach projektowania architektury, architektury wnętrz, zwłaszcza projektowania przestrzeni ekspozycyjnych i dynamicznego rozwoju mediów, jako nowego przekazu informacji i wirtualnego śledzenia zjawisk kultury, uznajemy za konieczne zorganizowanie interdyscyplinarnego forum, jako ważnego spotkania ludzi wielu dyscyplin, których łączą wspólne zainteresowania i troska o rozwój kultury.

ORGANIZATOR

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE / WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ / KATEDRA PRZESTRZENI EKSPOZYCYJNYCH I MULTIMEDIALNYCH
projekt Drumillume
projekt Drumillume
Projekt Pchełki
Projekt Pchełki
projekt Tytano
projekt Tytano
projekt muzyka
projekt muzyka
projekt Biomorphic.pl
projekt Biomorphic.pl
projekt Wieszaki
projekt Wieszaki
projekt Drumillume
projekt Drumillume
projekt Pchełki
projekt Pchełki

PROFIL ZAPROSZONYCH UCZESTNIKÓW

Różnorodne profile uczestników pozwalają na wielowymiarowe możliwości odniesienia się do proponowanych obszarów tematycznych konferencji.

15-16.11.2018
ANEKSY KULTURY
Ogólnopolska
Konferencja
Międzyuczelniana

rejestracja i przesyłanie
abstraktów do 15.10.2018