Komitet naukowy

 

PATRONAT HONOROWY
JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
prof. Stanisław Tabisz

 

KOMITET NAUKOWY
prof. Włodzimierz Dreszer | UAP Poznań
Honorowy Przewodniczący Komitetu Naukowego

dr hab. Bazyli Krasulak, prof. ASP
Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie

dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz, prof. ASP
Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku

prof. dr hab. Józef Jurek
Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz UAP w Poznaniu

dr hab. Urszula Smaza-Gralak, prof. ASP
Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa ASP we Wrocławiu

prof. Krzysztof Wołowski
ASP Wrocław

prof. Remigiusz Grochal
ASP Gdańsk

Marek Świca
Dyrektor Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

dr hab. Beata Gibała-Kapecka, prof. ASP
Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie

 

ORGANIZATOR
Katedra Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimedialnych
Wydział Architektury Wnętrz
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 

KOMITET ORGANIZACYJNY
prof. Jacek Siwczyński, Kierownik Katedry Projektowania Przestrzeni Ekspozycyjnych i Multimedialnych

prof. Jacek Cupryś
dr hab. Marek Braun
dr Tomasz Wesołowski
dr Wojciech Kapela
dr Patrycja Ochman-Tarka | Kierownik Biura Konferencji
mgr Magdalena Jurkowska
mgr Karolina Baniowska