PROGRAM

 

PROGRAM KONFERENCJI (15-16 listopada 2018)
aula, gmach główny ASP im. Jana Matejki w Krakowie, plac Matejki 13

 

 

CZWARTEK

15.11.2018 godz. 10.00
wstęp: prof. Jacek Siwczyński
wystąpienie: JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych, prof. Stanisław Tabisz
moderator konferencji: prof. Jacek Cupryś

10.20–10.40
Dziedzictwo/podobieństwo/przekleństwo
architektonicznego myślenia.
Architektura – Architektura Wnętrz – Wystawiennictwo
dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz | ASP Gdańsk

10.45–11.05
Miejsca pamięci jako przestrzenie ekspozycyjne
dr hab. Konstancja Pleskaczyńska, prof. nadzw. | UAP Poznań

11.10–11.30
Polityczne widzenie Muzeum – potencjał krytycznej analizy dyskursu
w badaniach nad architekturą wnętrz muzealnych
dr Magdalena Lorenc | UAM Poznań

11.35–11.55
Miasto – muzeum doświadczania przestrzeni
dr Patrycja Ochman-Tarka | ASP Kraków

12.00–12.55 przerwa, panel dyskusyjny, poczęstunek

13.00–14.00
Moment przejścia. Zmiana infrastrukturalna i organizacyjna
Muzeum Fotografii w Krakowie
Marek Świca, Dyrektor Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

14.05–14.25
Problematyka realizacji wystaw w obiektach zabytkowych
prof. Lech Tempczyk | UTP Bydgoszcz

14.30–14.50
Miejsce projektanta wystawy w procesie tworzenia
współczesnej ekspozycji muzealnej
dr Adam Orlewicz | ASP Warszawa

14.55–15.15
Muzeum jako instytucja narracyjna
mgr Karolina Baniowska | ASP Kraków

15.20–15.40
Nowe technologie w ekspozycji ubioru
mgr Anna Hanysz | ASP Kraków
15.45 zakończenie konferencji

 

 

 

PIĄTEK
16.11.2018 godz. 10.00
wstęp: prof. Jacek Siwczyński
moderator konferencji: dr hab. Marek Braun

10.20–10.40
Elementy ekspozycji w procesie
rewitalizacji wnętrz pokamedulskich
zespołów klasztornych w Polsce i na Litwie
dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska, prof. ASP | ASP Warszawa

10.45–11.05
Muzeum emocji czy muzeum treści
dr hab. Maciej Świtała | ASP Gdańsk

11.10–11.30
Architekt versus kurator. Kilka uwag o projektowaniu przestrzeni
ekspozycyjnej w muzeach
dr Dorota Gorzelany-Nowak, Muzeum Narodowe w Krakowie
arch. Tadeusz Nowak, Biuro Projektów „Arkona”, Kraków

11.35–12.15 przerwa, panel dyskusyjny, poczęstunek

12.20–12.40
Otwarte/zamknięte – warsztaty. Aneks
dr Joanna Łapińska | ASP Kraków

12.45–13.05
Muzeum nie musi być w muzeum
Katarzyna Piszczkiewicz | Muzeum Etnograficzne
im. Seweryna Udzieli w Krakowie

13.10 zakończenie konferencji