PUBLIKACJE

 

 

Przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa wraz z abstraktami na adres mailowy aneksykultury@asp.krakow.pl jest możliwe do 15 października 2018 roku. Uczestnictwo w konferencji potwierdzone będzie po recenzji abstraktów oraz po dokonaniu opłaty (300 zł płatne do 05.11.2018). Materiały pokonferencyjne opublikowane zostaną w postaci monografii wielu autorów, pod zwykłymi warunkami publikacji punktowanej (artykuł, referat 1/2 arkusza wydawniczego). Szczegółowe wymagania redakcyjne opisane zostały w poniższym pliku PDF.

 

ANEKSY KULTURY_wymagania redakcyjne